خدمات و پشتیبانی

واحد خدمات پس از فروش و پشتیبانی شرکت با پرسنل آموزش دیده، ابزارهای تخصصی ، قطعات یدکی اصل و آموزش های مستمر بهترین خدمات و پشتیبانی برای محصولات عرضه شده توسط شرکت را انجام میدهد. این واحد مسئول اجرای برنامه های آموزشی و سمینار های تخصصی با کمک متخصصین و اساتید است.